עמוד הבית     רשימת קישורים     צור קשר 
מי אנחנו
    פרופיל החברה
    ההנהלה

מוצרים ושרותים
    כללי
    חשבונות בחו"ל
    תוכנית פנסיונית ייחודית
    Wealth Management

גילוי נאות

גילוי נאות

ניאו לייף ניהול כספים בע"מ הינו תאגיד מורשה כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה - 1995 (להלן "חוק העיסוק"), ועוסקת על פי רישיון מרשות ניירות ערך בניהול תיקי השקעות ובשיווק תיקי השקעות על פי חוק העיסוק, הננו להבהיר כי החברה אינה עוסקת בייעוץ השקעות.

ניאו-לייף סוכנות לביטוח פנסיוני (2006) בע"מ, הינו סוכן פנסיוני על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), תשס"ה - 2005 (להלן: "חוק העיסוק הפנסיוני") ועל פי רישיון מהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, לעסוק כסוכן ביטוח פנסיוני כהגדרתו בחוק העיסוק הפנסיוני. הננו להבהיר כי החברה אינה עוסקת בייעוץ פנסיוני.

החברות לעיל הינן תאגידים קשורים,והינן בעלות "זיקה", כהגדרת מונחים אלו בחוק העיסוק, ובחוק העיסוק הפנסיוני בהתאמה, לנכסים פיננסיים ולמוצרים פנסיוניים. זיקה זאת הינה באופן שעל פיו זכאיות החברות לעיל לעמלות וטובות הנאה שונות בגין השקעות שיבוצעו בנכסים הפיננסים והמוצרים הפנסיונים כחלק מפעולות השיווק, וכי החברות עשויות ורשאיות להעדיף נכסים פיננסים ומוצרים פנסיונים אלו על אחרים בפעולותיהם כמשווקות, ולפי מידת התאמתן ללקוח של גופים שונים הנזכרים באתר זה, ובפרט לגופים הבאים: TRIGM International SA

אזהרה: המידע המובא באתר זה הינו חלקי ואינו בא בשום צורה ודרך להחליף ייעוץ ו/או שיווק מקצועי על בסיס אישי של כל אדם, הנדרש לו לצורך ביצוע עסקה בנכסים פיננסיים ובמוצרים פנסיוניים.

הנתונים המפורטים באתר זה הנם למטרת אינפורמציה בלבד ואין לראות בהם בשום פנים ואופן הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים ו/או המוצרים הפנסיוניים המתוארים באתר זה.

      בניין הורד, דרך השלום 53 גבעתיים 53454, טל 03-5711773, פקס 03-5711774 פיתוח - נשיא טכנולוגיות