עמוד הבית     רשימת קישורים     צור קשר 
מי אנחנו
    פרופיל החברה
    ההנהלה

מוצרים ושרותים
    כללי
    חשבונות בחו"ל
    תוכנית פנסיונית ייחודית
    Wealth Management

גילוי נאות

1. ניאו-לייף היא סוכנות לביטוח ייחודית אשר מפקידה את כל הפרשות המעביד והעובד לקופת גמל – הוני ולקרן פנסיה לקצבה (חיסכון) בלבד.

 

2. ניאו-לייף  רוכשת לעמית ביטוח למקרה מוות ואובדן כושר עבודה אישי לפי גילו, מקצועו וסיכונים אחרים (לרבות ספורט אתגרי) מכספי המבוטח בלבד. כל מבוטח והסיכון שלו (בניגוד לקרן פנסיה שכולם ערבים זה לזה) .הפרשת המעביד לאובדן כושר עבודה מופקדים במסגרת הפרשת המעביד לתגמולים (עד 7,5% ) דבר המקנה רציפות ביטוחית גם במקרה של עזיבת עבודה ומעבר למקום עבודה חדש ללא צורך ברכישת ביטוח חדש (בניגוד לביטוח הקבוצתי). נותן כיסוי גם למקרה של אבטלה או בזמן חיפוש מקום עבודה חדש ללא הגבלת זמן (בניגוד לביטוח ריסק זמני במסגרת ביטוח מנהלים).

 

3. ניאו-לייף הינה היחידה בשוק הנותנת כיסוי לשחרור מתשלום פרמיה גם על ההפרשות לקרנות השתלמות, קופות גמל (הוניות) וקרן פנסיה לקצבה – חיסכון (בניגוד לרוכשים כיסוי במסגרת הגדלת אובדן כושר עבודה החייב במס ומוגבל עד  לסך השווה ל- 75% מהשכר ולא מעבר לכך).

 

4. ניאו-לייף היחידה בשוק הגובה עמלה אך ורק מהחיסכון המצטבר כפי שמקובל בקופות הגמל, זאת בניגוד לתוכניות בחברות ביטוח הגובות דמי ניהול גם מההפרשות השוטפות (13%-5% ) וגם מהחיסכון הנצבר (עד 2% ) ואפילו קרנות הפנסיה המקיפות הגובות 6% מהשותף וגם 0.5% מהמצטבר.

 

5.בתוכנית במסגרת ניאו-לייף - אין ערכי פדיון ואין ערכים מסולקים כל מה שנצבר + הרווחים שייכים לעובד בזמן עזיבתו ובהתאם לחוק. 

 

6. ניתן לעיין באתר האינטרנט של החברה המנהלת את קופות הגמל וקרן הפנסיה לקצבה (חיסכון) ולראות את תנועת הכספים ואת הרווחים במוצגים באופן פשוט ומובן לכל.  כל זאת בניגוד לתוכניות בחברות הביטוח ובקרנות הפנסיה המקיפות שלצורך קבלת מידע עדכני על התוכנית יש צורך לפנות במיוחד לסוכן או לחברת הביטוח ולקבל דוחות מסובכים המחייבים פרשנות נוספת על מנת להבין מה נכתב בהם ומה יתרת הכספים שבהן.

 

7. המעבידים  יכולים להפיק דוח על יתרות הפיצויים ועל ההפקדות לכל עובד באמצעות אתר האינטרנט, וללא צורך בפניה לסוכן הביטוח או לחברת הביטוח.

      בניין הורד, דרך השלום 53 גבעתיים 53454, טל 03-5711773, פקס 03-5711774 פיתוח - נשיא טכנולוגיות